Τον Άνθιμο Αμανατίδη, μηχανολόγο μηχανικό, εξέλεξε νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του βασικού μετόχου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Επίσης, εκτός από τον Άνθιμο Αμανατίδη στη θέση του διευθύνοντος (εκτελεστικό μέλος), νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των Γ. Παπαϊωάννου, Π. Γκόγκου, Ο. Λάτσιου - Χρυσάφη και Σ. Τανιμανίδου, ορίστηκαν οι: Γεώργιος Σάτλας (μη εκτελεστικό μέλος), μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, Μαρία Πεταλά (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), χημικός μηχανικός ΑΠΘ με ειδίκευση στη χημική και περιβαλλοντική τεχνολογία, Σοφία Αμμανατίδου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), οικονομολόγος με σπουδές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα, και Αικατερίνη Τσικαλουδάκη (μη εκτελεστικό μέλος), πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ελεύθερων χώρων. Ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μαζί με το νυν μέλος Νικόλαο Κλείτου, ορίστηκαν οι Σοφία Αμμανατίδου και Μαρία Πεταλά.

Ο Άνθιμος Αμανατίδης, είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, που συνδυάζει τη διοικητική εμπειρία με τις εξειδικευμένες γνώσεις σε τεχνικά έργα, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση πόρων, στην περιβαλλοντική απομίμηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στις υποδομές. Έχει μεγάλη τεχνική εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, ISO έργων μηχανικού και ποιότητας των υλικών και κατασκευής των έργων. Από το 2010 είναι στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., υπεύθυνος για την προκήρυξη διαγωνισμών έργων, αλλά και για την επίβλεψη της κατασκευής (Construction Management) μεγάλων έργων υποδομής και H/M εγκαταστάσεων. Το 2008 διετέλεσε σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε. σε διαγωνισμούς έργων, διαγωνισμούς παραχώρησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων της στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Προηγουμένως, υπήρξε Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Είναι αντιπρόεδρος της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), ως εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό του προγράμματος ανάπτυξης της εταιρίας για την περίοδο 2019 – 2024.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τρίτη 5 Μαΐου 2020.