Με κεντρικό σύνθημα «Αποχέτευση με… λίπη; Να μας λείπει! Αλλάζουμε συνήθειες, κρατάμε την αποχέτευση καθαρή», η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ξεκινά μετά το Πάσχα την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος προστασίας του αποχετευτικού της δικτύου από βρώσιμα λίπη και έλαια, με αποδέκτες κυρίως τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο στόχος του προγράμματος είναι τριπλός: 1. να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις εστίασης για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη λιπών, ελαίων και υπολειμμάτων τροφών στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, 2. να εκπαιδευτούν πάνω στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τους και, εντέλει, 3. να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ (ΕΚΑ).

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το προηγούμενο διάστημα η ΕΥΑΘ, πολλές επιχειρήσεις εστίασης, εξαιτίας ακριβώς των απορρίψεων λιπών και υπολειμμάτων τροφών, αντιμετωπίζουν οι ίδιες σοβαρά περιστατικά εσωτερικών εμφράξεων στο δίκτυό τους.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΑΘ αντιμετωπίζει εμφράξεις στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις της (αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου οδηγούνται όλες οι απορρίψεις), δαπανώντας μεγάλα ποσά για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της, πολλές εργατοώρες και υψηλά ενεργειακά κόστη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπό το κεντρικό σλόγκαν «Αποχέτευση με… λίπη; Να μας λείπει!», που μάλιστα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΥΑΘ θα δείξει διεξοδικά στους επιχειρηματίες της εστίασης ότι, αν επενδύσουν στην πρόληψη με την τοποθέτηση ορθά διαστασιολογημένου εξοπλισμού παγίδευσης λίπους κι αν υιοθετήσουν τις κατάλληλες πρακτικές μέσα στην κουζίνα τους, τότε και σύννομοι θα είναι (λαμβάνοντας από την ΕΥΑΘ την ειδική άδεια αποχέτευσης που οφείλουν να έχουν) και θα απαλλαγούν από τα επαναλαμβανόμενα κόστη απόφραξης κι αποκατάστασης του εσωτερικού τους δικτύου. Ομοίως η ΕΥΑΘ θα απαλλαγεί από υψηλά κόστη συντηρήσεων, με μεγάλο ωφελούμενο τελικά τον υδάτινο αποδέκτη των επεξεργασμένων απορρίψεών μας, τον Θερμαϊκό.

«Το πρόγραμμά μας για ‘αποχέτευση χωρίς λίπη’ είναι επωφελές και για τους επιχειρηματίες της εστίασης και για την ΕΥΑΘ, κυρίως όμως για το υδάτινο περιβάλλον μας και τη δημόσια υγεία. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, να τους εξηγήσουμε, να τους κατευθύνουμε, να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε και τη νομική τους υποχρέωση να εκπληρώσουν βγάζοντας την ειδική άδεια αποχέτευσης και να ωφεληθούν οικονομικά επενδύοντας στην πρόληψη», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, «μέσω του ΕΚΑ, στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται παρέχεται και έκπτωση στα τέλη αποχέτευσης του προηγούμενου έτους».

Ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) της ΕΥΑΘ Α.Ε. εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 (ΦΕΚ425Β/15.09.2021). Ο ΕΚΑ καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληροί ο φορέας άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου αυτά να διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ή να μεταφερθούν απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της εταιρείας.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων τους που καταλήγουν στο δίκτυο της ΕΥΑΘ, να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες επιτρεπόμενες. Εφόσον καλύπτουν την υποχρέωση αυτή, λαμβάνουν και την απαιτούμενη ειδική άδεια αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ.