Νέο διοικητικό συμβούλιο αναδείχθηκε από τις εκλογές που έγιναν στον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Κομοτηνής και μετά τις αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε σε σώμα.

Το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές είναι το κάτωθι:

Πρόεδρος: Μαρμαρίδου Αντωνία.

Αντιπρόεδρος: Μαρμαρίδης Χαράλαμπος.

Γενική Γραμματέας: Χατζηϊωαννίδου Μαρία.

Ταμίας: Φυτόπουλος Κωνσταντίνος.

Σύμβουλος: Καρασακαλίδης Νικόλαος.

Σύμβουλος: Δουδαλη Παρασκευή.

Σύμβουλος: Κουσκουρίδου Σταματία.