ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΒΟΥΛΑΣ) ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ*

Η διατήρηση της Εθνικής μας ταυτότητας και της Συλλογικής μας Μνήμης είναι το μόνο Αντίδοτο στη Βαρβαρότητα της Παγκοσμιοποίησης.

Το παρελθόν ως ιστορία, ως συλλογική Μνήμη επηρεάζει το παρόν μας σημαντικά μέσω των αξιών, των ηθών, των εθίμων, των τρόπων που αισθανόμαστε και σκεπτόμαστε.

Εμείς οι Άνθρωποι είμαστε πλάσματα της Ιστορίας, του Εθίμου, της συνήθειας και της Παράδοσης.

Η Συλλογική Μνήμη η μακρά Μνήμη της Κοινωνίας φιλοξενεί ένα σύνολο αξιών που αφ’ ενός αποτελούν φραγμό στην ανάπτυξη ενός υπερτροφικού και παθολογικού εγωισμού, αφ’ ετέρου διαμορφώνουν μια ηθική βάση στήριξης και αυτοελέγχου της προσωπικότητας.

Κατά συνέπεια η συλλογική μνήμη προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή και αδιατάρακτη συλλογική συνύπαρξη.

Η κοινότητα της παράδοσης, του πολιτισμού, της πίστης, της γλώσσας αντισταθμίζουν την αποσυλλογικοποίηση που φέρνει ο αχαλίνωτος και εξοντωτικός ανταγωνισμός των επιμέρους συμφερόντων.

Οι πραγματικές αξίες που κάνουν τη ζωή μας αυθεντική, δεν εφευρίσκονται, ούτε επιβάλλονται εκ των άνω, αλλά πηγάζουν από μια σταθερή παράδοση που διασφαλίζεται μέσω της Συλλογικής Μνήμης.

Η Συλλογική Μνήμη δημιουργεί αξίες και παράγει Νοήματα Ζωής που υπερβαίνουν τα άτομα και την καθημερινότητά τους.

Υπάρχουν αξίες καθολικής ισχύος και αποδοχής που υπέρκεινται των ατομικών υλικών συμφερόντων και εκφράζουν τον έρωτα για τα «μεγάλα και τα τρανά».

Μέσω της συλλογικής μνήμης το άτομο μετέχει στις κοινωνικές συλλογικότητες.

Στην Αρχαία Ελλάδα δεν υφίσταται, ούτε αναπτύσσεται Ατομικότητα εκτός Συλλογικότητας.

Η Συλλογικότητα είναι σε κάθε περίπτωση το πρότερων και η ατομικότητα το ύστερον.

Γι’ αυτό και η επικράτηση του ατομισμού σε μια κοινωνία θεωρείται παθολογικό φαινόμενο, από το οποίο προέρχονται όλες οι μορφές κοινωνικής και πολιτικής παθολογίας.

Η συλλογική μνήμη οδηγεί σε νέες μορφές κοινωνικής συμμετοχής και κοινής δράσης, αναπτύσσει μια μεγάλη κοινωνική δυναμική και ενισχύει την Ηθική της Ευθύνης, την Ηθική που τοποθετεί το συλλογικό συμφέρον υπεράνω του ατομικού συμφέροντος.

Η Συλλογική Μνήμη συντελεί στη συνειδητοποίηση της ενιαίας ιστορίας και συνέχειας.

Μας βοηθά να χτίσουμε την Εθνική μας Ταυτότητα χωρίς όμως να απαρνιόμαστε και την Ευρωπαϊκή μας Ταυτότητα.

Μια ταυτότητα που δεν μας αποκόπτει από την Ανθρωπότητα, αλλά μας διδάσκει να είμαστε Οικουμενικοί.

Η Συλλογική Μνήμη μπολιάζοντας την ιστορική συνείδηση καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα, οδηγεί στην αντίληψη του ΕΜΕΙΣ και χτίζει την Κοινωνική Συνοχή, που είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για την επιβίωση ενός Έθνους σε καιρό κρίσης.

Το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα που συνδέεται με φυλετικούς, γλωσσικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, ιστορικούς δεσμούς μειώνει το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού και ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας.

Η συλλογική μνήμη, που τροφοδοτεί την ιστορική συνείδηση και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή αποτελεί το πιο ισχυρό αντίδοτο στην πολιτιστική βαρβαρότητα, στην κρίση και την παρακμή.

*Η ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ, είναι πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ