Η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για το θάνατο του πρώην προέδρου και περήφανου Πόντιο Παναγιώτη Ιασωνίδη.

Ο Παναγιώτης Ιασωνίδης διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας από το 2005 - 2007. Το πάθος του για τον Πόντο και το όραμά του για μια πιο ζωντανή και ελκυστική Ομοσπονδία οδήγησαν σε μερικές από τις μεγαλύτερες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην ποντιακή κοινότητα εδώ στην Αυστραλία.

Η εποχή του Παναγιώτη πιστώνεται ότι έκανε την Ομοσπονδία μας πιο προσιτή και με γνώμονα το σκοπό της, γεγονός που οδήγησε σε μια εισροή Ποντίων 2ης γενιάς που μοιράστηκαν το ίδιο πάθος και την ίδια εργασιακή ηθική που ο ίδιος εμφύσησε.

Λίγο αργότερα, υπό τον διάδοχό του Χαράλαμπο Ταυλαρίδη, η κοινότητά μας πέτυχε την πρώτη κυβερνητική αναγνώριση της Ελληνικής Γενοκτονίας. Ο Χαράλαμπος Ταυλαρίδης απέδιδε πάντα το επίτευγμα αυτό στην ευρύτερη ομάδα, της οποίας αναπόσπαστο μέρος ήταν ο Παναγιώτης Ιασωνίδης, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο δυναμικής Ομοσπονδίας την οποία κληρονόμησε από τον Παναγιώτη.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Έστα Πασχαλίδη - Χίλα είχε να πει τα εξής: «Ο Παναγιώτης άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινότητά μας και η κληρονομιά του είναι πραγματικά διαχρονική, γιατί ήταν πρωτοπόρος σε μια εποχή που η κοινότητά μας χρειαζόταν το όραμα, την ενέργεια και την αισιοδοξία του.

Ο αείμνηστος πατέρας μου (Χρήστο Πασχαλίδης – ιδρυτικός ταμίας της Ομοσπονδίας μας) μιλούσε για τον Παναγιώτη με σεβασμό και ζεστασιά γιατί ήξερε ότι ο Παναγιώτης ήταν ένας ακούραστος υποστηρικτής της ποντιακής υπόθεσης. Αιωνία η μνήμη του.»

Τα μέλη της Ομοσπονδίας μεταφέρουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη σύζυγο του Παναγιώτη, Ελένη και στα παιδιά τους Ανατολή και Γιώργο. Ο Παναγιώτης ανέφερε πάντα πόσο τυχερός ήταν που είχε μια τόσο υποστηρικτική οικογένεια και ότι δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει χωρίς την αγάπη και την κατανόησή τους.

Η κοινότητα θρηνεί για την απώλεια ενός δυνατού γιου του Πόντου, ενός περήφανου γιου από τη Γαλίαινα Ματσούκα που δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για τη διατήρηση του ποντιακού πολιτισμού εδώ και στο εξωτερικό.

"Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επιλαθώμεθά σου ω Πάτριος Ποντία γη" - Λεωνίδας Ιασωνίδης (1884 - 1959).

Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα τον σκεπάσει.

The Federation of Pontian Associations of Australia conveys its deepest sorrow on the passing of Past President and proud Pontian Peter Jasonides.

Peter Jasonides served as President of the Federation from 2005 - 2007. His passion for Pontos and vision for a more vibrant and engaging Federation led to some of the biggest changes witnessed within the Pontian community here in Australia.

Peter’s era has been credited with making our Federation more accessible and purpose driven which led to an influx of 2nd generation Pontians who shared the same passion and work ethic that he imbued.

Not long after, under his successor Harry Tavlaridis, our community achieved the first ever Government recognition of the Greek Genocide. Harry Tavlaridis always credited the achievement to the wider team of which Peter Jasonides was an integral part, including a more dynamic Federation which he inherited from Peter.

Federation President Esta Paschalidis-Chilas had this to say: “Peter has left an indelible mark on our community and his legacy is truly lasting because he was a trailblazer at a time where our community needed his vision, energy and optimism.

My late Father spoke of Peter with respect and warmth because he knew Peter was a tireless advocate for the Pontian cause. May he now rest in eternal peace".

The Federation members convey their deepest condolences to Peter’s wife Helen and their children Natole and George. Peter always mentioned how lucky he was to have such a supportive family and that he would not have been able to do what he does without their love and understanding.

The community mourns for the loss of a strong son of Pontos, a proud son from Galiena Matsouka who never stopped fighting for the preservation of the Pontian culture here and abroad.

«Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επιλαθώμεθά σου ω Πάτριος Ποντία γη» - Leonidas Iasonides (1884 – 1959).

May the earth rest lightly upon him.

Έστα Πασχαλίδη – Χίλα, πρόεδρος

Πέτερ Στεφανίδης, γραμματέας