Η συνάντηση μας με την Die Linke είναι έκφραση του κοινού σεβασμού μας στην ανθρώπινη ζωή αλλά και την αποφασιστικότητα μας να την υπερασπίσουμε.

Τόσο στο χθες όσο και στο σήμερα.

Η Μικρά Ασία είναι μία χώρα φυλακή. Βιώνει έναν νέο γενοκτονικό κύκλο και η Ευρώπη σιωπά.

Επομένως δεν πρέπει να με ρωτάτε τι θα ψήφιζα. Θα ψήφιζα Die Linke.

Η πολιτική είναι συνάντηση αξιών, ιδανικών.

Η στάση της Die Linke όσον αφορά την Ποντιακή Γενοκτονία έχει μεγάλη ιστορική σημασία.

Η οικοδόμηση της Ευρώπης, μιας νέας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, ο Διεθνής πρωταγωνιστισμός της προϋποθέτει ανθρωπιστικά ιδανικά, αξίες, αρχές, οράματα.

Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα δολοφονήθηκε την δεκαετία 90’ - 2000’ από την συμμαχία ανεπαρκών μικρών πολιτικών με εξωθεσμικά λόμπυ και ο Ελληνικός λόγος ήταν και είναι αδύνατος στις Βρυξέλες, στο Στρασβούργο, στην ίδια την Αθήνα.

Αυτά όμως τα ζητήματα θα είναι πλέον στην ημερήσια πολιτική, μορφωτική, ηθική διάταξη της Ευρώπης. Η απόκρυψη τους, η ανοχή της βίας ανήκουν σε άλλες ιστορικές εποχές.

Οι Die Linke έκφρασαν την αλλαγή ιστορικής εποχής.

Δέστε την επιστολή μου προς τους Βουλευτές της Die Linke.(http://polis-agora.blogspot.com)

(Μιλώντας σε Ρ/Σ)

I WOULD VOTE FOR DIE LINKE

MICHALIS CHARALAMBIDIS

(Speaking on R/S)

I WOULD VOTE FOR DIE LINKE

Our convergence with Die Linke is an expression of our mutual respect for human life but also our determination to defend it.

Both for the past and the future.

Asia Minor is a country-prison. It is suffering a new genocidal cycle and Europe remains silent.

So you should not ask me what I would vote for. I would vote for Die Linke.

Politics is a convergence of values, ideals.

Die Linke's stance on the Pontian Genocide is of great historical significance.

The development of Europe, a new European Identity, its International protagonism presupposes humanitarian ideals, values, principles, visions.

Unfortunately, Politiki in Greece was assassinated in the 90's – 2000s by the alliance of insufficient micro politicians with para-institutional lobbies; hence, the Greek Logos was, and still remains, weak in Brussels, in Strasbourg, in Athens itself.

But these issues will now be on Europe's political, educational and moral agenda. Their concealment, and tolerance of violence belong to other historical eras.

Die Linke expressed the change of a historical era.

See my letter to Die Linke MPs (http://polis-agora.blogspot.com/2021/06/die-linke.html)