Χωρίς την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά με την παρουσία Μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρόνου.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφήνοντας να εννοηθεί η δυσαρέσκειά του για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σε τζαμί. Όποιος μπορεί να διαβάσει την ανακοίνωση του Πατριαρχείου πίσω από τις γραμμές, μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα.

Η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι κατόπιν νεωτέρου ἐγγράφου τῆς Νομαρχίας Τραπεζοῦντος, ἀλλά καί σχετικῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Ἐξοχωτάτου κυρίου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐπετράπη ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.Τήν πανηγυρικήν αὐτήν Λειτουργίαν θά τελέσουν κατά τήν μεγάλην Θεομητορικήν ἑορτήν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Ζάμπιας κ. Ἰωάννης, Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τήν 28ην τ. μ. ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον κ. Recep Tayyip Erdoğan καί τόν ηὐχαρίστησε διά τά γενόμενα ἐν τῇ ὡς ἄνω ἱστορικῇ Μονῇ συστηματικά ἀνακαινιστικά ἔργα καί, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, διεβίβασεν εἰς αὐτόν τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας διά τήν ἐπί θύραις ἑορτήν τῶν θυσιῶν (Kurban Bayramı).29 Ἰουλίου 2020
Ἐκ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας».