Αναστηλώνεται το κτήριο του Φροντιστηρίου Αργυρούπολης Πόντου (1723 - 1922), με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Ercan Cimen και του συλλόγου επιχειρηματιών της πόλης Gümüshane (Αργυρούπολη).

Συμπαραστάτης σε αυτήν την προσπάθεια είναι η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας. Επιστολή του Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης στο Δήμαρχο κ. Ercan Cimen.

(Η επιστολή απευθύνεται σε τρεις γλώσσες),

Προς: Δήμαρχο Gümüshane – Turkey

κ. Ercan Cimen

Κοιν: Ελληνική Πρεσβεία, Βερολίνο. Γεν. Προξενείο Ελλάδας, Μόναχο. ΥΠΕΞ, ΓΓΑΕ. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Υπουργείο Εσωτερικών Τουρκίας. Γενικό Προξενείο Τουρκίας, Νυρεμβέργη. Σύλλογο Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων Αργυρούπολης – Τουρκία. κ. Yusuf Burak Bulu, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική βιβλιοθήκη Αργυρούπολης «O Κυριακίδης». Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών. Τύπο.

Nυρεμβέργη 22.09.2021

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, με ιδιαίτερη ευαρέσκεια ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Δήμου Gümushane να αναστηλώσει το κτήριο του πρώην Frontistirion Argyroupolis και να αποδώσει τη χρήση του σε πολιτιστικές δράσεις, φιλοξενώντας λειτουργίες της τέχνης, της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας.

Το έργο που αναλάβατε, ως συμβολισμός για τον πολιτισμό και την αλληλοκατανόηση Τουρκίας και Ελλάδας, τιμά τη μνήμη των μαθητών και δασκάλων του Frontistirion Argyroupolis και συμβάλλει στην εποικοδομητική προσέγγιση του μουσουλμανικού και χριστιανικού κόσμου.

Κύριε Δήμαρχε, οραματιστήκατε με τους συνεργάτες σας τη διάσωση ενός ιστορικού μνημείου, το οποίο μαρτυρεί την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά των λαών του Ευξείνου Πόντου.

Παρακαλούμε να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μας στο Δημοτικό σας Συμβούλιο,
στο σύλλογο Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων Gümüshane - Αργυρούπολης
και στον αρχιτέκτονα του έργου κ. Yusuf Burak Bulu.

Έχετε τόσο εσείς, όσο και οι συνεργάτες σας, τις ευχές και συγχαρητήρια των χριστιανών Ρωμιών του ευλογημένου Karadeniz - Εfxinos Pontos - Εύξεινος Πόντος.

(Efxinos Pontos σημαίνει φιλόξενη θάλασσα στα αρχαία ελληνικά).

Υ.Γ. Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε επίσης για τη συνεργασία σας με τα σωματεία
«Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως - Ο Κυριακίδης»
και «Eύξεινος Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών» τα οποία με ειλικρινή αισθήματα φιλίας,
ανέλαβαν την προβολή της πρωτοβουλίας σας στην Ελλάδα.

Mε εκτίμηση,

Λαμπρόπουλος Δημήτρης

Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης

 

To: Mayor of Gümüshane / Turkey

Mr Ercan Cimen

Notification to: Embassy of Greek Republic – Berlin. Gen. Consulate of Greek Republic – München. Greek / Hellenic Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad. Ministry of the Interior, Republic of Turkey. Gen. Consulate, Republic of Turkey-Nürnberg. Orthodox Ecumenical Patriarchate Istanbul. Gümüshane Sanayici ve is adamiari Dernegi. Mr Yusuf Burak Dolu, Architect Engineer. Euxenus Club of Pontians of Naoussa - National Library of Argyroupolis «Kiriakidis». Euxenus Club European Citizens - Thessaloniki
Press.

Νürnberg 22.09.2021.

Dear Mayor,

We were extremely gratified to be informed about the decision of Municipality of Gümüshane to reconstruct/renovate the building of the former Frontistirion Argyroupolis  and thereby to support to future cultural activities, especially to art, education, and scientific research.

Your initiative constitutes a great contribution to peace, mutual understanding and dialogue between Turkey and Greece, and an effort to honor the memory of the students and instructors of the Frontistirion Argyroupolis, and, more generally, foster the interaction between the Muslim and Christian worlds.

We would kindly request you to extend our sincere thanks and gratitude also to Municipal Council of Gümüshane, to  «Gümüshane Sanayici ve is adamlari Dernegi» and to the Architect Engineer Mr. Yusuf Burak Dolu.

Mr Mayor,

Along with your team of collaborators you envisioned the restoration of a significant historical monument which is a tangible and lasting testament to rich cultural heritage of the people of the Black Sea.

Please accept personally you and your team as well, the congratulations and wishes of the Christian Rumler of the blessed Karadeniz-Efxinos Pontos-Εύξεινος Πόντος.

(«Efxinos Pontos» means hospitable sea in ancient Greek).

PS

We are also particularly touched by your collaboration with the associations «Euxenus Club of Pontians of Naoussa-National Library of Argyroupolis Kyriakidis»

and «Euxenus Club European Citizens – Thessaloniki», which animated by genuine appreciation and contributed to the promotion of your initiative in Greece.

Sincerely,

Dimitris Lampropoulos

 

Chairman of the Bord «Cardinal Bessario» Pontians Assocation in Nürnberg-Germany

Gümüshane Belediye Baskanina

Bay Ercan Cimen

Nürnberg 22.09.2021

Saygıdeğer Belediye Başkanı,

Gümüşhane Belediyesi'nin eski Frontistirion Argyroupolis binasını restore etme ve binayı sanat, eğitim ve bilimle alakalı araştırma etkinliklerine ev sahipliği yapmak suretiyle kültürel faaliyetlerde kullanma kararı bizleri derinden duygulandırdı.

Türkiye ve Yunanistan kültürlerinin ve iki ülke arasında var olan karşılıklı anlayışın bir sembolü olarak üstlenmiş olduğunuz bu çalışma, Frontistirion Argyroupolis’in öğrenci ve öğretmenlerinin anısını onurlandırmakta ve Müslüman ve Hıristiyan alemleri arasındaki yapıcı yaklaşıma katkı sağlamaktadır.*

Sayın Belediye Başkanı,

Sizler ve çalışma arkadaşlarınız Karadeniz halklarının zengin kültürel mirasına tanıklık eden tarihi bir anıtın kurtarılmasını tasavvur ettiniz. Belediye meclisi üyelerinize, Gümüşhane Girişimciler Derneği'ne ve proje teknisyenlerine selamlarımızı iletmenizi rica ediyoruz.

Kutsanmış Karadeniz'in Hıristiyan Rumları sizlere en içten dileklerini gönderiyorlar.

Dipnot

Sizlere karşı hissettikleri samimi dostluk duyguları ile projenin Yunanistan'da tanıtımını üstlenen «Euxenos Club of Pontians Naoussas-National Library of Argyroupolis – Kiriakidis» ve «Euxenos Club European Citizens – Thessaloniki» dernekleri ile olan iş birliğinizi öğrenmekten büyük kıvanç duyduk.

En içten saygılarımla,

Lampropoulos Dimitris

Nürmberg Karadenizliler Derneği «Efxinos Pontos - Cardinal Bessario» Başkanı